Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

 

40-756 Katowice

ul. Zielona 5

tel. 32 20 23 910

sekretariat@sp67.katowice.pl

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia szkolne 2023/2024


Uwaga!

Informacja dla rodziców w sprawie pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych dla uczniów.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

 

Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania stypendium wynosi 600 zł

 

Terminy składania wniosków na rok szkolny 2022/2023: do 15 września 2023r.

 

Wnioski wraz załącznikami można pobierać i składać w gabinecie pedagoga (sala nr 58).

 

Wniosek wraz z załącznikami są również dostępne na następującej stronie:

https://cuwkatowice.bip.gov.pl/wnioski-do-pobrania/wnioski-do-pobrania.html

Zachęcamy do samodzielnego pobrania i wydrukowania.

Wszelkich informacji dotyczących przyznawania stypendium szkolnego udziela zarówno pedagog szkolny, jak i Referat ds. Funduszy Stypendialnych Centrum Usług Wspólnych pod numerami:

  1. 3570835
  2. 3570834
  3. 3570817
  4. 6064393


W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.

Artykuły

2024-06-21

KATOWICKI DIAMENT EDUKACYJNY - AKTUALIZACJA!

Uwaga rodzice uczniów, którzy w roku szkolnym 2023/24 uzyskali wysokie osiągnięcia dydaktyczne – wysoka średnia ocen na świadectwie szkolnym oraz wysokie wyniki w konkursach na szczeblu rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, zarówno w dziedzinie nauk humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz osiągnieć sportowych”.

Szkoła pragnie poinformować, że istnieje możliwość starania się o stypendium Urzędu Miasta Katowice „Katowicki Diament Edukacyjny”, które jest przyznawane przez Prezydenta Miasta Katowic dla szczególnie wyróżniających się uczniów.

Czytaj więcej o: KATOWICKI DIAMENT EDUKACYJNY - AKTUALIZACJA!
2024-06-28

MOJE STYPENDIUM.pl

Moje Stypendium – portal, który pomaga spełniać marzenia!

Co to są stypendia? Kto może je dostać? Czy są tylko dla uczniów? Czy trzeba być wybitnie zdolnym?
Jakie stypendium mogę otrzymać?
Od 2009 roku zespół Fundacja Dobra Sieć prowadzącej portal MojeStypendium.pl niemal każdego dnia spotyka się z tymi i podobnymi pytaniami. Odpowiedzi na nie można znaleźć właśnie na portalu MojeStypendium.pl, który jest największym w Polsce portalem edukacyjnym szerzącym wiedzę o stypendiach dla uczniów, studentów, absolwentów, doktorantów i naukowców. Stypendiach za wyniki w nauce, ale także osiągnięcia artystyczne, sportowe czy działania na rzecz innych. Za dotychczasowe dokonania oraz na realizację projektów badawczych, artystycznych
i społecznych.

Czytaj więcej o: MOJE STYPENDIUM.pl
2022-06-13

KATOWICKI DIAMENT EDUKACYJNY

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi ubiegania się o nagrodę „Katowicki Diament Edukacyjny”, która jest przyznawana przez Prezydenta Miasta Katowic dla szczególnie wyróżniających się uczniów.

Czytaj więcej o: KATOWICKI DIAMENT EDUKACYJNY