Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

 

40-756 Katowice

ul. Zielona 5

tel. 32 20 23 910

sekretariat@sp67.katowice.pl
Jesteś tutaj: Start / Sekretariat

Sekretariat

SEKRETARIAT

SEKRETARZ SZKOŁY - MONIKA WYSOCKA

GODZINY PRACY 7.30-15.30

(między godziną 9.00 a 11.00 sekretariat będzie zamknięty dla petentów, pracowników i uczniów)

Strony przyjmowane są  codziennie w godzinach pracy sekretariatu 

Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20

 40-756 Katowice , ul. Zielona 5

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Telefon: (32)202 39 10

 Faks: (32) 202 39 10

 E-mail: sekretariat@zsp20.katowice.pl