Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

 

40-756 Katowice

ul. Zielona 5

tel. 32 20 23 910

sekretariat@sp67.katowice.pl

Gabinet terapii

Gabinet terapii – bogato wyposażony  w różnorodne pomoce do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Znajduje się tam „Magiczny dywan” - podłoga interaktywna. Ta pomoc dydaktyczna pozwala – poprzez gry i zabawy ruchowe – rozwijać u dzieci motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość,  szybkość reakcji, a jednocześnie ćwiczyć pamięć i uczyć się.

Galeria zdjęć