Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

 

40-756 Katowice

ul. Zielona 5

tel. 32 20 23 910

sekretariat@sp67.katowice.pl

Projekt „Kreatywny odkrywca”

Nasza szkoła od br. szkolnego bierze udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Ośpriorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym pt. „Kreatywny odkrywca”.
Projekt jest realizowany w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt. Projektu oraz REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „KREATYWNY ODKRYWCA”, który został opublikowany na stronie: