Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

 

40-756 Katowice

ul. Zielona 5

tel. 32 20 23 910

sekretariat@sp67.katowice.pl

rok szkolny 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie wszystkich klas  będą wyposażani w bezpłatne podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe do nauki przedmiotów obowiązkowych ujętych w ramowych planach nauczania.

Podręczniki do religii kupują uczniowie we własnym zakresie

Pliki do pobrania