Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

 

40-756 Katowice

ul. Zielona 5

tel. 32 20 23 910

sekretariat@sp67.katowice.pl

rok szkolny 2023/2024

Numer polisy grupowej (składka 52zł) : 80150452365

-link do zgłoszenia szkody:

https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-bezimienna

link do Ogólnych Warunków:

https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny

Link do Tabeli Uszczerbków:

https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny

Link do Karty Produktu:

https://bezpieczny.pl/dokument/karta-produktu-bezpieczny

KONTAKT DO OPIEKUNA

Mariusz Bolik

tel. 668840932

mbolik@bezpieczny.pl

Pliki do pobrania