Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

 

40-756 Katowice

ul. Zielona 5

tel. 32 20 23 910

sekretariat@sp67.katowice.pl

Projekt „Zdalna Szkoła w Katowicach”

Tytuł projektu: Zdalna Szkoła w Katowicach

Szkoła Podstawowa Nr 67
z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Katowicach

otrzymała dwa tablety,
które wspomogą naukę zdalną, w związku z obecną sytuacją szkolnictwa.

Szczegóły projektu:

Program / oś priorytetowa / działanie: 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 /
Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” /
Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Opis projektu:  Przedmiotem projektu jest zakup 200 tabletów wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla 80 miejskich jednostek oświatowych (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe). Przedmiotowy projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zakup sprzętu ułatwi uczniom realizację zdalnych lekcji.

Okres realizacji rzeczowej projektu: II kw. 2020r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 100.000,00 zł.
Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 100.000,00 zł (100% kosztów kwalifikowalnych).

Stan realizacji: Projekt wybrany do dofinansowania. Trwa realizacja projektu.