Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

 

40-756 Katowice

ul. Zielona 5

tel. 32 20 23 910

sekretariat@sp67.katowice.pl

rok szkolny 2022/2023

 
Polisa nr 80150087789
 
 

Link do zgłoszenia szkody: https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-bezimienna

Link do Ogólnych Warunków: https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny

Link do Tabeli Uszczerbków: https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny

Link do Karty Produktu: https://bezpieczny.pl/dokument/karta-produktu-bezpieczny

 

KONTAKT DO OPIEKUNA

Mariusz Bolik 
tel. 668840932 
mbolik@bezpieczny.pl

 

 

Pliki do pobrania