Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

 

40-756 Katowice

ul. Zielona 5

tel. 32 20 23 910

sekretariat@sp67.katowice.pl

Pracownia Integracji Sensorycznej

Pracownia Integracji Sensorycznej - to miejsce, w którym rozwój dziecka wspomagany jest poprzez różnorodną aktywność, która prowadzi do poprawy przetwarzania sensorycznego informacji, które dziecko odbiera poprzez swoje zmysły z ciała i otoczenia. Terapia jest przeznaczona dla dzieci z trudnościami motorycznymi, słabą koordynacją ruchową, kłopotami z utrzymaniem równowagi, opóźnionym rozwojem mowy i trudnościami w komunikacji, zaburzeniami orientacji w schemacie ciała, czasie i przestrzeni, z zaburzoną lateralizacją, trudnościami szkolnymi i zaburzeniami zachowania (nadpobudliwość ruchowa lub emocjonalna, lękliwość, bierność, płaczliwość, impulsywność, agresja).

Galeria zdjęć