Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

 

40-756 Katowice

ul. Zielona 5

tel. 32 20 23 910

sekretariat@sp67.katowice.pl

INFORMACJE OGÓLNE

Nowoczesna architektura:

 • podjazdy dla wózków
 • przestrzenne hole
 • windy
 • toalety dla niepełnosprawnych

Bogata infrastruktura:

 • kompleks boisk: do siatkówki, do koszykówki, do piłki nożnej
 • korty tenisowe
 • plac zabaw „ Radosna Szkoła”
 • bieżnia lekkoatletyczna

 Baza lokalowa:

 • sale gimnastyczne
 • siłownia
 • aula
 • gabinet pielęgniarki
 • gabinet psychologa, pedagoga
 • świetlica
 • biblioteka
 • szatnie
 • sale i pracownie przedmiotowe

Uczniowie mogą korzystać z:

 • biblioteki: wypożyczalni i czytelni
 • stołówki 11.30 - 14.30
 • świetlicy 6.45 - 16.30
 • opieki pedagoga, psychologa

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności uczestnicząc w spotkaniach:

 • kół przedmiotowych
 • kół zainteresowań – artystycznych, technicznych, turystycznych i innych
 • szczepu harcerskiego i zuchowego

W szkole istnieje - Uczniowski Klub Sportowy "Kokociniec 67". W ramach klubu działają sekcje:

 • piłki nożnej
 • piłki koszykowej
 • piłki siatkowej
 • gimnastyki artystycznej i sportowej
 • taneczne
 • wyjazdy na basen
 • unihokej 
 • karate

Dysponujemy bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi:

 • przyrodniczą
 • historyczną
 • polonistyczną
 • matematyczną
 • języka angielskiego
 • plastyczną
 • muzyczną
 • komputerową

Szkoła realizuje:

 • Szkolny Program Profilaktyki i Wychowania

Wszyscy uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych objęci są dodatkowymi zajęciami rewalidacyjnymi. Dla uczniów z wadami postawy prowadzi się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. W czasie wakacji i ferii zimowych organizowane są zimowiska i półkolonie oraz letnie obozy sportowe dla członków Uczniowskiego Klubu Sportowego. Radę Pedagogiczną naszej szkoły tworzą ludzie otwarci na nowe doświadczenia i rozwiązania edukacjno-wychowawcze. Dlatego staramy się korzystać z osiągnięć i pomysłów wypracowanych i sprawdzonych w innych, podobnych do naszej, placówkach.  Uczestniczymy również w realizacjach  międzynarodowych  programu edukacyjnych "Comenius”.  Nasze doświadczenia w integracji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych są jak dotąd bardzo pozytywne. Mamy nadzieję, że nadal będziemy mogli rozwijać się w tym kierunku promując ideę integracji. Staramy się zapewnić naszym uczniom wszechstronną, fachową opiekę, dlatego zatrudniamy pedagoga i psychologa  oraz pielęgniarkę. Dzieci mogą też korzystać ze świetlicy szkolnej, gdzie w miłej atmosferze spędzają czas pod opieką wykwalifikowanych wychowawców. Każdy zespół klas I-III   posiada własną salę lekcyjną. Uczniowie pracują w nich tylko na jedną zmianę.  W oddziałach integracyjnych wszystkie zajęcia prowadzone są przez dwóch pedagogów: specjalistę od nauczania początkowego oraz nauczyciela wspomagającego (pedagoga specjalnego). Nasza szkoła jest nową placówką, dysponującą nowoczesnym lokalem, przystosowanym do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Budynek jest dwukondygacyjny, posiada podjazdy, windy oraz toalety dla niepełnosprawnych. Z uwagi na dużą kubaturę terenu szkolnego zapewniamy naszym uczniom przestrzenne jasne korytarze i sale lekcyjne oraz bardzo dobre zaplecze sportowe (dwie duże sale gimnastyczne, siłownię, sale do gimnastyki korekcyjnej, boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę , korty tenisowe).