Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

 

40-756 Katowice

ul. Zielona 5

tel. 32 20 23 910

sekretariat@sp67.katowice.pl

Pracownia terapeutyczna Metody Tomatisa

Pracownia terapeutyczna Metody Tomatisa -Trening polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego przez urządzanie zwane Elektronicznym Uchem. Stymulacja odbywa się poprzez odpowiednio filtrowane dźwięki o zróżnicowanej częstotliwości. Terapia słuchu przeznaczona jest dla:

 • dzieci z problemami szkolnymi
 • dzieci z problemami koncentracji, uwagi i zapamiętywania
 • dzieci z dysleksją
 • dzieci autystycznych

Celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowej, dzięki czemu następuje:

 • poprawa koordynacji ruchowej
 • wspieranie funkcji słuchowej poprzez uregulowanie napięcia mięśni ucha środkowego
 • zwiększenie koncentracji
 • lepsze zapamiętywanie
 • polepszenie radzenia sobie z emocjami/stresem
 • poprawa jakości uczenia się
 • zmniejszanie liczby popełnianych błędów ortograficznych
 • rozwijanie sprawności komunikowania się
 • skuteczniejsza nauka języków obcych
 • lepsze wykorzystywanie posiadanego potencjału
 • poprawa zachowań społecznych
 • poprawa pamięci
 • niweluje trudności psychomotoryczne
 • optymalizuje napięcie mięśniowe
 • pobudza czynności umysłowe
 • relaksuje

 

Galeria zdjęć