Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

 

40-756 Katowice

ul. Zielona 5

tel. 32 20 23 910

sekretariat@sp67.katowice.pl

Projekt „ChemiK - Chemia + Kompetencje”

Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w porozumieniu z naszą szkołą rozpoczął realizację projektu pt. ChemiK - Chemia + Kompetencje” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu uczniowie klas VII będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach dydaktycznych tj. warsztaty ogólnorozwojowe oraz podstawowe i specjalistyczne z różnych dziedzin chemii, prowadzonych w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Informacje na temat projektu można znaleźć na stronie Instytutu Chemii: http://chemia.us.edu.pl/chemia/informacje/chemia-lekow-/projekt-chemik

 

Rekrutacja do projektu pt.

ChemiK – Chemia + Kompetencje

Uczniowie i Uczennice zainteresowani udziałem w Projekcie, spełniający warunki określone w REGULAMINE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „ChemiK – Chemia + Kompetencje” http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-402019 proszeni są o dostarczenie do dnia 5.10.2019 r.,  podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych

 FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DLA KANDYDATA DO PROJEKTU „ChemiK – Chemia + Kompetencje”

http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20194001b.pdf

Dokument należy dostarczyć do Koordynatora ze strony szkoły: pani Aleksandry Borzęckiej lub do wychowawcy klasy

Informacje na temat Projektu oraz rekrutacji znajdują się na stronie:

http://chemia.us.edu.pl/chemia/pracownik/projekt-chemik/projekt-chemik

 

Rekrutacja dodatkowa

Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do złożenia ww. dokumentów do 13.02.2020 r.