Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

 

40-756 Katowice

ul. Zielona 5

tel. 32 20 23 910

sekretariat@sp67.katowice.pl

Florek w Małej Strażnicy

 

Miejski Projekt Profilaktyczno–Edukacyjny „Florek w Małej strażnicy”

Projekt wpisuje się w działania profilaktyczne miasta Katowice i jest uzupełnieniem Miejskich Programów Profilaktycznych m.in. „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka” czy „Z Bajką Bezpieczniej” oraz Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

Celem głównym Projektu jest zapoznanie uczniów klas II–ch z działaniami Państwowej Straży Pożarnej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kształtowanie umiejętności oceny sytuacji oraz umiejętności wezwania służb ratowniczych w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Projekt realizowany jest w IV–ch etapach – etapy I, III i IV w szkole, etap II – wizyta studyjna
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach i zajęcia edukacyjne z uczniami.

W trakcie wizyt studyjnych uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych na terenie KM PSP
w Katowicach.
W garażu KM PSP uczniowie wchodzą do wozów bojowych oraz poznają procedury wyjazdu wozu bojowego od chwili przyjęcia zgłoszenia i udzielenia dyspozycji udziału w akcji (zdarzało się już, że niejednokrotnie nasi uczniowie byli bezpośrednimi świadkami jej realizacji – autentyczne wezwania do zdarzeń i wyjazdy wozów bojowych).
W sali nr 1 uczniowie: na stanowisku doświadczeń fizycznych dowiadują się jak powstaje pożar, co podtrzymuje proces palenia i jak działa czujka dymowa; w sposób praktyczny przeprowadzają proces zgłoszenia pożaru czy wypadku; przeprowadzają resuscytację na manekinie i zapoznają się
z wyposażeniem torby ratunkowej PSP – R1; mają możliwość założenia specjalnie przygotowanego umundurowania strażaka, wejścia w umundurowaniu na drabinkę oraz rozwinięcia węża hydrantowego.
W sali nr 2 uczniowie zapoznają się z wyposażeniem i umundurowaniem strażaka, oznaczeniami przeciwpożarowymi i ewakuacyjnymi, rodzajami gaśnic oraz oglądają krótki film dydaktyczny ilustrujący prace strażaków KM PSP w Katowicach.

 

 

Artykuły

2020-02-05

Wizyta studyjna IIb

5 lutego 2020r. odwiedzili KM PSP w Szopienicach w ramach realizacji II etapu miejskiego projektu profilaktyczno–edukacyjnego "Florek w Małej Strażnicy" Uśmiech

Czytaj więcej o: Wizyta studyjna IIb
2017-06-19

Wizyty studyjne II klas

Celem głównym Projektu jest zapoznanie uczniów klas drugich z działaniami Państwowej Straży Pożarnej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kształtowanie umiejętności oceny sytuacji oraz umiejętności wezwania służb ratowniczych w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Czytaj więcej o: Wizyty studyjne II klas