Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

 

40-756 Katowice

ul. Zielona 5

tel. 32 20 23 910

sekretariat@sp67.katowice.pl

Sala Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata – stymulacja wielozmysłowa, ma na celu usprawnianie, pobudzanie do działania wszystkich zmysłów: wzroku, słuchu, smaku, węchu, dotyku i zmysłu równowagi, stwarzanie  dzieciom odpowiednich warunków do odbierania wrażeń zmysłowych pochodzących z otoczenia zewnętrznego.

Galeria zdjęć