Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

 

40-756 Katowice

ul. Zielona 5

tel. 32 20 23 910

sekretariat@sp67.katowice.pl
Jesteś tutaj: Start / O placówce

O placówce

INFORMACJE OGÓLNE - O NASZEJ SZKOLE

Nowoczesna architektura:

 • podjazdy dla wózków
 • przestrzenne hole
 • windy
 • toalety dla niepełnosprawnych

Bogata infrastruktura:

 • kompleks boisk: do siatkówki, do koszykówki, do piłki nożnej
 • korty tenisowe
 • plac zabaw „ Radosna Szkoła”
 • bieżnia lekkoatletyczna

 Baza lokalowa:

 • sale gimnastyczne
 • siłownia
 • aula
 • gabinet pielęgniarki
 • gabinet psychologa, pedagoga
 • świetlica
 • biblioteka
 • szatnie
 • sale i pracownie przedmiotowe

Uczniowie mogą korzystać z:

 • biblioteki: wypożyczalni i czytelni
 • stołówki 11.30 - 14.30
 • świetlicy 6.45 - 16.30
 • opieki pielęgniarki
 • opieki pedagoga, psychologa

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności uczestnicząc w spotkaniach:

 • kół przedmiotowych
 • kół zainteresowań – artystycznych, technicznych, turystycznych i innych
 • szczepu harcerskiego i zuchowego

W szkole istnieje - Uczniowski Klub Sportowy "Kokociniec 67".W ramach klubu działają sekcje:

 • piłki nożnej
 • piłki koszykowej
 • piłki siatkowej
 • gimnastyki artystycznej i sportowej
 • taneczne
 • wyjazdy na basen
 • unihokej 
 • karate

Dysponujemy bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi:

 • przyrodniczą
 • historyczną
 • polonistyczną
 • matematyczną
 • języka angielskiego
 • plastyczną
 • muzyczną
 • komputerową

Szkoła realizuje:

 • Szkolny Program Profilaktyki i Wychowania

Wszyscy uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych objęci są dodatkowymi zajęciami rewalidacyjnymi. Dla uczniów z wadami postawy prowadzi się zajęciaz gimnastyki korekcyjnej. W czasie wakacji i ferii zimowych organizowane są zimowiskai półkolonie oraz letnie obozy sportowe dla członków Uczniowskiego Klubu Sportowego. Radę Pedagogiczną naszej szkoły tworzą ludzie otwarci na nowe doświadczenia i rozwiązania edukacjno - wychowawcze. Dlatego staramy się korzystać z osiągnięć i pomysłów wypracowanych i sprawdzonych w innych, podobnych do naszej, placówkach.  Uczestniczymy również w realizacjach  międzynarodowych  programu edukacyjnych "Comenius”.  Nasze doświadczenia w integracji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych są jak dotąd bardzo pozytywne. Mamy nadzieję, że nadal będziemy mogli rozwijać się w tym kierunku promując ideę integracji. Staramy się zapewnić naszym uczniom wszechstronną, fachową opiekę, dlatego zatrudniamy pedagoga i psychologa  oraz pielęgniarkę. Dzieci mogą też korzystać ze świetlicy szkolnej, gdzie w miłej atmosferze spędzają czas pod opieką wykwalifikowanych wychowawców. Każdy zespół klas I-III   posiada własną salę lekcyjną. Uczniowie pracują w nich tylko na jedną zmianę.  W oddziałach integracyjnych wszystkie zajęcia prowadzone są przez dwóch pedagogów: specjalistę od nauczania początkowego oraz nauczyciela wspomagającego (pedagoga specjalnego). Nasza szkoła jest nową placówką, dysponującą nowoczesnym lokalem, przystosowanym do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Budynek jest dwukondygacyjny, posiada podjazdy, windy oraz toalety dla niepełnosprawnych. Z uwagi na dużą kubaturę terenu szkolnego zapewniamy naszym uczniom przestrzenne jasne korytarze i sale lekcyjne oraz bardzo dobre zaplecze sportowe (dwie duże sale gimnastyczne, siłownię, sale do gimnastyki korekcyjnej, boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę , korty tenisowe).

HISTORIA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 67 została utworzona na mocy decyzji Zarządu Miasta Katowice, Kuratorium Oświaty i władz lokalnych. Jej historia rozpoczęła się w 1995 roku, kiedy we wrześniu piętnaście klas  naszej placówki zaczęło rok szkolny 1995/1996 w dwóch sąsiadujących szkołach: Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 64. Dnia 13 października 1995 roku nastąpił upragniony moment - uroczystość otwarcia i poświęcenia szkoły. Osobami szczególnie zaangażowanymi w dzieło tworzenia naszej placówki były Pani Dyrektor Grażyna Frąckiewicz–Stawiarska oraz Pani Wicedyrektor Urszula Berger.

Ważne wydarzenia z historii szkoły:

01.09.2000r. – utworzenie pierwszej klasy integracyjnej

23.10.2000r. – zmiana nazwy placówki na: Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi

2004r. – otrzymanie certyfikatu potwierdzającego aktywny udział w Środowiskowym Programie Profilaktycznym

30.08.2005r. – nadanie szkole imienia Komisji Edukacji Narodowej

2005-2010 – certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości

30.05.2005r. – uzyskanie certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie przyznanego na lata 2005-2008

14.10.2010r. – szkoła otrzymuje sztandar

2011-2014 – Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie II stopnia

30.08.2013r. – nadanie certyfikatu Szkoły Przyjaznej Sześciolatkom

10.12.2013r. – przyznanie Krajowego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie

   Mijają kolejne jubileusze… Szkoła podlega nieustannym zmianom. Wciąż wdraża nowe atrakcyjne pomysły: metody i formy pracy z uczniami, korzysta z nowoczesnych technologii. Jedno pozostaje bez zmian – wysoka jakość kształcenia, która znajduje odzwierciedlenie w wynikach oceniania zewnętrznego i licznych osiągnięciach naszych wychowanków, oraz miła, serdeczna i życzliwa atmosfera. Absolwenci szkoły chętnie wracają wspomnieniami do okresu spędzonego w jej murach.