Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

 

40-756 Katowice

ul. Zielona 5

tel. 32 20 23 910

sekretariat@sp67.katowice.pl

Pracownia logopedyczna

Pracownia logopedyczna - przyjazne miejsce, w którym prowadzone są  zajęcia terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia.

Terapia obejmuje:

  • ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych,
  • ćwiczenia usprawniające aparat fonacyjny,
  • ćwiczenia usprawniające aparat oddechowy,
  • ćwiczenia usprawniające słuch fonemowy,
  • wywoływanie głosek,
  • utrwalanie wywołanych głosek,

U uczniów objętych  terapią znikają niepowodzenia szkolne wynikające z wad wymowy, wzrasta pewność siebie, poprawiają się relacje z rówieśnikami.

Galeria zdjęć