Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

 

40-756 Katowice

ul. Zielona 5

tel. 32 20 23 910

sekretariat@sp67.katowice.pl

ROK SZKOLNY 2022/2023

Wykaz podręczników i zeszytów ćwiczeń

obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi

im. KEN w Katowicach w roku szkolnym 2022/2023.

 

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie wszystkich klas będą wyposażeni w bezpłatne podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe do nauki przedmiotów obowiązkowych ujętych w ramowych planach nauczania.

Podręczniki do religii kupują uczniowie we własnym zakresie.

KLASA  I

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawca

Numer dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni Przyjaciele.

Podręcznik klasa 1.  Części 1, 2

E. Schumacher,

I. Zarzycka,

K. Preibisz-Wala,

WSiP

 

813/1/2017

 

 

 

Szkolni Przyjaciele.

Podręcznik klasa 1.  Części 3, 4

j.w.

813/2/2017

Szkolni Przyjaciele. Karty ćwiczeń klasa 1. Części 1,2, 3, 4

 

Szkolni Przyjaciele. Matematyka. Podręcznik. Część 1

Prof. dr hab.            J. Hanisz

813/1/2017

 

Szkolni Przyjaciele. Matematyka. Podręcznik. Część 2

813/2/2017

Szkolni Przyjaciele. Matematyka. Karty ćwiczeń klasa1. Części 1, 2

j.w

 

Język angielski

New English Adventure. Podręcznik  poziom  1.

New English Adventure.

Zeszyt ćwiczeń  poziom 1.

Tessa Lochowski, Cristiana Bruni

Pearson

819/1/2017

Religia

Poznaję Boży świat.       Podręcznik do religii z płytą CD

Ks. Krzysztof Mielnicki,

E. Kondrak

Jedność Kielce 

 

AZ-11-01/18-KI-4/20

 

KLASA II

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawca

Numer dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni Przyjaciele.

Podręcznik klasa 2.  Części 1, 2

E. Schumacher,

I. Zarzycka,

K. Preibisz-Wala

J. Hanisz

WSiP

 

 

813/3/2018

 

 

Szkolni Przyjaciele.

Podręcznik klasa 2.  Części 3, 4

813/4/2018

Szkolni Przyjaciele. Karty ćwiczeń klasa 2. Części 1,2, 3, 4

Szkolni Przyjaciele. Matematyka. Podręcznik klasa 2.  Część 1

J. Hanisz,

E. Schumacher,

I. Zarzycka,

K. Preibisz-Wala

813/3/2018

Szkolni Przyjaciele. Matematyka. Podręcznik klasa 2.  Część 2

813/4/2018

Szkolni Przyjaciele. Matematyka.

Karty ćwiczeń klasa 2. Część 1,2

 

           

 

 

Język angielski

New English Adventure. Podręcznik poziom 2.

 

New English Adventure.

Zeszyt ćwiczeń  poziom 2.

Arek Tkacz

Viv Lambert

Anne Worrall

 

Pearson

819/2/2018

Religia

Odkrywam Królestwo Boże . Podręcznik do religii z płytą CD

red. K. Mielnicki E. Kondrak

Jedność Kielce 

 

AZ-12-01/18-KI-7/21

 

KLASA  III

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawca

Numer dopuszczenia

 

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni Przyjaciele.

Podręcznik klasa 3.  Części 1, 2

Części  3,4

 

Szkolni Przyjaciele. Karty ćwiczeń klasa 3. Części 1,2,3, 4

 

E. Schumacher,

I. Zarzycka,

WSiP

813/5/2019

 

813/6/2019

J. Hanisz

K. Preibisz-Wala

E. Schumacher,

I. Zarzycka,

K. Preibisz-Wala,

A. Danielewicz-Malinowska, D.Preus

Szkolni Przyjaciele. Matematyka. Podręcznik klasa 3.  Część 1

                                 Część  2

Szkolni Przyjaciele. Matematyka.

Karty ćwiczeń klasa 3. Część 1,2

J. Hanisz

 

 

A. Chankowska

K. Łyczek

 

813/5/2019

813/6/2019

 

Język angielski

New English Adventure. Podręcznik poziom 3.

 

New English Adventure.

Zeszyt ćwiczeń  poziom 3.

Tessa Lochowski

Anne Worrall  

 

Tessa Lochowski

Anne Worrall  

Pearson

 

819/3/2019

Religia

„Jezus jest z nami” – zeszyt ćwiczeń z płytą CD

red. K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność Kielce

AZ-13-01/12-KI-4/13

             

KLASA IV

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawca

Numer dopuszczenia

Język polski

Nowe Słowa na start! 4 - podręcznik

 

Nowe Słowa na start! 4 - ćwiczenia

A. Klimowicz

M.  Derlukiewicz

Nowa

Era

907/1/2017

Matematyka

 

 

 

 

 

 

Matematyka z plusem 4 - podręcznik

 

M. Dobrowolska,

M. Jucewicz,

P.  Zarzycki

M. Karpiński

GWO

780/1/2017

 

Matematyka 4. Arytmetyka. Wersja B- zeszyt ćwiczeń

 

M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki

 

Matematyka 4. Geometria. Wersja B – zeszyt ćwiczeń

P. Zarzycki  

 

Język angielski

English Class A1 – podręcznik do klasy 4

 

English Class A1 – ćwiczenia do klasy 4

Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz

Liz Kilbey, Catherine Bright

Pearson

840/1/2017

Historia

 

Wczoraj i dziś 4 – podręcznik

 

 

 

B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch,

G. Wojciechowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa

Era

 

877/1/2020/21

Przyroda

Tajemnice przyrody 4 – podręcznik (2020-2022)

 

Tajemnice przyrody 4 - ćwiczenia

M. Marko-Worłowska,

J.  Stawarz,

F.  Szlajfer

 

863/2019/z1

Muzyka

Lekcja muzyki 4 - podręcznik

 

 

M.Gromek,

G.  Kilbach      

 

852/1/2017

 

Plastyka

Do dzieła ! 4 – podręcznik

J. Lukas, K. Onak

 

903/1/2017

 

 Technika

Jak to działa? 4 - podręcznik

L. Łabecki

M.  Łabecka

295/1/2017

Informatyka

Lubię to! 4 - podręcznik

 

M.  Kęska

847/1/2020/z1

 

Religia

Miejsce pełne BOGActw- podręcznik

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Jedność Kielce 

 

AZ-21-02/12-KI-1/12

             

KLASA V

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawca

Numer dopuszczenia

Język polski

 Nowe słowa na start! 5

      – podręcznik

 

Nowe słowa na start! 5

 – ćwiczenia

A.  Klimowicz,

 M. Derlukiewicz

A.Marcinkiewicz,

J. Ginter

Nowa Era

 

907/2/2018

 

 

 

Matematyka

 

 

 

 

 

 

Matematyka z plusem 5

 - podręcznik

 

 

 

M. Dobrowolska,

M. Jucewicz,

M. Karpiński,

P. Zarzycki

GWO

 

780/2/2018

Matematyka 5. Ćwiczenia. Arytmetyka. Wersja B

Z. Bolałek, A.Dobrowolska,

A. Mysior, E. Wojtan

Matematyka 5. Ćwiczenia. Geometria. Wersja B

M. Dobrowolska,

A. Mysior,

P. Zarzycki

Język angielski

English Class Poland  A1+

 

English Class Poland kl.5- zeszyt ćwiczeń + Workbook

J. Croxford, G. Fruen

A. Tkacz

J. Heath, A. Rzeźnik

Pearson

840/2/2018

Historia

 

Wczoraj i dziś 5 – podręcznik

G. Wojciechowski

Nowa Era

877/2/2018

Biologia

Puls życia 5. Podręcznik

 

Puls życia- zeszyt ćwiczeń

M. Sęktas, J. Stawarz

J. Holeczek, J. Pawłowska,

J. Pawłowski

844/1/2018

Geografia

Planeta Nowa 5

Podręcznik.

 

F. Szlajfer, R. Malarz

Z. Zaniewicz,

T. Rachwał

K. Skomorko

906/1/2018

Muzyka

Lekcja muzyki 5 - podręcznik

 

M. Gromek,

G. Kilbach      

852/2/2018

Plastyka

Do dzieła ! 5 – podręcznik

J. Lukas, K. Onak

 

903/2/2018

 

Technika

Jak to działa?

- podręcznik

L. Łabecki,

M. Łabecka

295/2/2018

Informatyka

Lubię to 5 ! Podręcznik

 

M. Kęska

847/2/2020/21

 

Religia

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy- podręcznik

Ks. K. Mielnicki,         E. Kondrak

Jedność Kielce 

 

AZ-21-01/20-KI-2/20

KLASA  VI

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawca

Numer dopuszczenia

Język polski

 Nowe słowa na start! 5

      – podręcznik

 

Nowe słowa na start! 5

 – ćwiczenia

 

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Nowa Era

 

 

907/3/219

(2021-2024)

 

Matematyka

 

 

 

 

 

Matematyka  z plusem 6. podręcznik na rok szkolny 2019/2020

 

 

 

M. Dobrowolska,

M. Jucewicz,

M. Karpiński,

P. Zarzycki

GWO

780/3/2022/z1

 

Matematyka z plusem 6. Ćwiczenia. Arytmetyka i algebra.  Wersja B.

Na rok szkolny 2022/2023

Z. Bolałek,

M. Dobrowolska,

A. Demby, M. Jucewicz, A. Sokołowska, P. Zarzycki

Matematyka  z plusem 6. Ćwiczenia. Geometria. Wersja B

Na rok szkolny 2019/2020

 

M. Dobrowolska,

M. Mysior

P. Zarzycki

Język angielski

English  Class A2

 

 

English  Class A2

Zeszyt ćwiczeń

Sandy Servas,

Katharine Bright,

Arek Tkacz

JenniferHeath

Katharine Bright,

Anna Rzeźnik

Pearson

840/3/2019

Historia

Wczoraj i dziś 6. Podręcznik

 B. Olszewska

W. Surdyk-Fertsch

G. Wojciechowski

Nowa Era

 

 

877/3/2019

 

Biologia

 

 

 

Puls życia 6 – podręcznik

 

Puls życia 6 – ćwiczenia

J. Stawiarz

 Nowa Era

844/2/2019

Geografia

 

 

 

Planeta Nowa 6- podręcznik

(2022-2024)

T. Rachwał,

R. Malarz,

D. Szczypiński

Nowa Era

906/2/2019

Muzyka

 

Lekcja muzyki 6 - podręcznik

M. Gromek,

G. Kilbach

Nowa Era

852/3/2019

Plastyka

Do dzieła ! 6 – podręcznik

J. Lukas, K. Onak

 

Nowa Era

903/3/2018

 

Technika

Jak to działa 6 - podręcznik

L.  Łabecki

M.  Łabecka

Nowa Era

295/3/2019

Informatyka

Lubię to! 6 - podręcznik

M. Kęska

Nowa Era

847/3/2022/z1

 

Religia

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak,

Jedność Kielce 

 

AZ-22-01/20-KI-4/21

KLASA VII

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawca

Nr  dopuszczenia

Język polski

Nowe słowa na start! 7 – podręcznik

 

Nowe słowa na start! 7 – ćwiczenia

J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc,A Gomałczyńska-Mróz

Nowa Era

907/4/2017

Matematyka

Matematyka z plusem 7

-podręcznik

 

Matematyka 7.

Zeszyt ćwiczeń podstawowych

Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej

 

J. Lech

GWO

780/4/2017

Język angielski

English Class B1 – podręcznik do klasy 7

 

English Class B1 – ćwiczenia do klasy 7

Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor, Arek Tkacz,

Sheila Dignen, Anna Rzeźnik

Pearson

840/5/2017

Język niemiecki

Aktion Deutsch 7 – podręcznik

 

Aktion Deutsch - ćwiczenia

 

P. Gębala, L.Biedroń

WSiP

799/1/2017

Muzyka

Lekcja muzyki 7 - podręcznik

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

852/4/2020/z1

Plastyka

Do dzieła.7 - podręcznik

M. Ipczyńska,

N. Mrozkowiak

Nowa Era

903/4/2017

Historia

Wczoraj i dziś 7 – podręcznik

 

 

S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow.

Nowa Era

877/4/2017

Geografia

Planeta Nowa 7 – podręcznik (2020-2022)

R. Malarz, T. Rachwał

M. Szubert

Nowa Era

906/3/2019/z1

Biologia

Puls Życia 7 – podręcznik

 

M. Jefimow

Nowa Era

844/3/2020/z1

Chemia

Chemia Nowej Ery 7 – podręcznik

 

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

M. Mańska,

E. Megiel

Nowa Era

785/1/2017

Fizyka

Spotkania z fizyką 7 – podręcznik

 

G. Francuz-Ornat, T Kulawik, M. Nowotny-Różańska

Nowa Era

885/1/2017

Informatyka

Lubię to 7 - podręcznik

G.Koba

Nowa Era

874/4/2020/z1

Religia

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa- podręcznik

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Jedność Kielce 

 

AZ-31-01/13-KI-3/13

KLASA VIII

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawca

Nr  dopuszczenia

Język polski

Nowe słowa na start! 8

       podręcznik

 

Nowe słowa na start! 8

 –ćwiczenia

J. Kościerzyńska,

M. Chmiel, M. Szulc

 

 

Nowa Era

907/5/2018

Matematyka

Matematyka z plusem 8

podręcznik

 

Matematyka z plusem 8. Zeszyt ćwiczeń podstawowych.

Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

J. Lech

GWO

780/5/2018

Język angielski

Repetytorium dla szkoły podstawowej. Edycja jednotomowa + ćwiczenia A2/B1

A.Tkacz, A. Bandis, A.Lewicka, R. Cowen, R. Ranus

Pearson

1124/2021

Język niemiecki

AKTION DEUTSCH

podręcznik 

+ ćwiczenia

A. Potapowicz

WSiP

799/2/2017

Historia

 

 

Wczoraj i dziś 8

-podręcznik

R. Śniegocki,

A. Zielińska

Nowa Era

877/5/2021/z1

Wiedza o społeczeństwie

 

Dziś i jutro 8

podręcznik

I.Janicka,A.Janicki, A. Kucia-Maćkowska

874/2021/z1

Geografia

 

 

Planeta Nowa 8

podręcznik (2021-2023)

T. Rachwał, D. Szczepiński

906/4/2021/z1

Biologia

 

 

Puls życia 8

 podręcznik

B. Sąnin, A. Boczarowski, M. Sęktas

844/4/2021/z1

Chemia

 

 

 

Chemia Nowej Ery 8

podręcznik

J. Kulawik,

T. Kulawik,

M. Litwin

785/2/2018

Fizyka

 

 

 

Spotkania z fizyką 8

podręcznik

G. Francuz-Ornat,

T. Kulawik,

M. Nowotny-Różańska

885/2/2018

Informatyka

 

Lubię to 8-  podręcznik

G. Koba

847/5/2021/z1

Edukacja dla

bezpieczeństwa

 

Żyję i działam bezpiecznie

podręcznik

J. Słoma

846/2017

Religia

 

 

 

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi- podręcznik

Ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

E. Parszewska

Jedność

AZ-32-01/13-KI-

4/14