Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

 

40-756 Katowice

ul. Zielona 5

tel. 32 20 23 910

sekretariat@sp67.katowice.pl

HISTORIA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 67 została utworzona na mocy decyzji Zarządu Miasta Katowice, Kuratorium Oświaty i władz lokalnych. Jej historia rozpoczęła się w 1995 roku, kiedy we wrześniu piętnaście klas  naszej placówki zaczęło rok szkolny 1995/1996 w dwóch sąsiadujących szkołach: Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 64. Dnia 13 października 1995 roku nastąpił upragniony moment - uroczystość otwarcia i poświęcenia szkoły. Osobami szczególnie zaangażowanymi w dzieło tworzenia naszej placówki były Pani Dyrektor Grażyna Frąckiewicz–Stawiarska oraz Pani Wicedyrektor Urszula Berger.

Ważne wydarzenia z historii szkoły:

01.09.2000r. – utworzenie pierwszej klasy integracyjnej

23.10.2000r. – zmiana nazwy placówki na: Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi

2004r. – otrzymanie certyfikatu potwierdzającego aktywny udział w Środowiskowym Programie Profilaktycznym

30.08.2005r. – nadanie szkole imienia Komisji Edukacji Narodowej

2005-2010 – certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości

30.05.2005r. – uzyskanie certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie przyznanego na lata 2005-2008

14.10.2010r. – szkoła otrzymuje sztandar

2011-2014 – Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie II stopnia

30.08.2013r. – nadanie certyfikatu Szkoły Przyjaznej Sześciolatkom

10.12.2013r. – przyznanie Krajowego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie

   Mijają kolejne jubileusze… Szkoła podlega nieustannym zmianom. Wciąż wdraża nowe atrakcyjne pomysły: metody i formy pracy z uczniami, korzysta z nowoczesnych technologii. Jedno pozostaje bez zmian – wysoka jakość kształcenia, która znajduje odzwierciedlenie w wynikach oceniania zewnętrznego i licznych osiągnięciach naszych wychowanków, oraz miła, serdeczna i życzliwa atmosfera. Absolwenci szkoły chętnie wracają wspomnieniami do okresu spędzonego w jej murach.