Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

 

40-756 Katowice

ul. Zielona 5

tel. 32 20 23 910

sekretariat@sp67.katowice.pl

PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE

Artykuły

2020-09-22

Gabinet terapii

Gabinet terapii – bogato wyposażony  w różnorodne pomoce do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Znajduje się tam „Magiczny dywan” - podłoga interaktywna. Ta pomoc dydaktyczna pozwala – poprzez gry i zabawy ruchowe – rozwijać u dzieci motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość,  szybkość reakcji, a jednocześnie ćwiczyć pamięć i uczyć się.

Czytaj więcej o: Gabinet terapii
2020-09-22

Sala Doświadczania Świata –

Sala Doświadczania Świata – stymulacja wielozmysłowa, ma na celu usprawnianie, pobudzanie do działania wszystkich zmysłów: wzroku, słuchu, smaku, węchu, dotyku i zmysłu równowagi, stwarzanie  dzieciom odpowiednich warunków do odbierania wrażeń zmysłowych pochodzących z otoczenia zewnętrznego.

Czytaj więcej o: Sala Doświadczania Świata –
2020-09-22

Pracownia Integracji Sensorycznej

Pracownia Integracji Sensorycznej - to miejsce, w którym rozwój dziecka wspomagany jest poprzez różnorodną aktywność, która prowadzi do poprawy przetwarzania sensorycznego informacji, które dziecko odbiera poprzez swoje zmysły z ciała i otoczenia. 

Czytaj więcej o: Pracownia Integracji Sensorycznej
2020-09-22

Pracownia terapeutyczna Metody Tomatisa

Pracownia terapeutyczna Metody Tomatisa -Trening polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego przez urządzanie zwane Elektronicznym Uchem. Stymulacja odbywa się poprzez odpowiednio filtrowane dźwięki o zróżnicowanej częstotliwości. 

Czytaj więcej o: Pracownia terapeutyczna Metody Tomatisa
2020-09-22

PRACOWNIA LOGOPEDYCZNA

Pracownia logopedyczna - przyjazne miejsce, w którym prowadzone są  zajęcia terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia.

Terapia obejmuje:

  • ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych,
  • ćwiczenia usprawniające aparat fonacyjny,
  • ćwiczenia usprawniające aparat oddechowy,
  • ćwiczenia usprawniające słuch fonemowy,
  • wywoływanie głosek,
  • utrwalanie wywołanych głosek,

U uczniów objętych  terapią znikają niepowodzenia szkolne wynikające z wad wymowy, wzrasta pewność siebie, poprawiają się relacje z rówieśnikami.

Czytaj więcej o: PRACOWNIA LOGOPEDYCZNA