Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

 

40-756 Katowice

ul. Zielona 5

tel. 32 20 23 910

sekretariat@sp67.katowice.pl
Jesteś tutaj: Start / Integracja / Szkoła dla ASA

Szkoła dla ASA


W okresie od 1 lutego do 15 czerwca 2021 realizowany jest w naszej szkole program Szkoła dla Asa.

Szczegóły Programu:

Odbiorcami są: grono pedagogiczne, pracownicy administracyjni, rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej.

Większość kadry pedagogicznej posiada wykształcenie do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele naszej placówki uczestniczą w kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach dotyczących pracy i funkcjonowania uczniów ze spektrum autyzmu. Wraz z rodzicami cała społeczność szkolna stara się ułatwić dzieciom funkcjonowanie w szkole. Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są w stałym kontakcie z rodzicami dzieci orzeczonych. Razem z Dyrekcją staramy się o miłą i przyjazną atmosferę. W szkole organizowane są różne akcje np. Dzień autyzmu, Tydzień integracji, konkurs wiedzy „Wiem, umiem, potrafię”. Nasi uczniowie uczestniczą również w konkursach międzyszkolnych z różnych dziedzin.

Cel ogólny: Poprawa poziomu funkcjonowania ucznia i efektywności nauczania ucznia ze spektrum autyzmu w szkole.

Cele szczegółowe:

  • stworzenie szkoły przyjaznej uczniom ze spektrum autyzmu;
  • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu; 
  • właściwa organizacja pracy w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu;
  • zwiększenie udziału w życiu klasy i szkoły ucznia ze SA
  • stworzenie warunków wsparcia rówieśniczego w klasie dla ucznia ze spektrum autyzmu;
  • włączenie ucznia z spektrum autyzmu w grupę rówieśniczą; 
  • stworzenie warunków do efektywnego rozwoju ucznia ze spektrum autyzmu; 
  • współpraca wszystkich pracowników szkoły w realizacji działań usprawniających funkcjonowanie ucznia ze spektrum autyzmu; 
  • podniesienie efektywności współpracy rodziców w zakresie tworzenia szkoły przyjaznej uczniom ze spektrum autyzmu.