Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

 

40-756 Katowice

ul. Zielona 5

tel. 32 20 23 910

sekretariat@sp67.katowice.pl

KARTA ZGŁOSZENIOWA

KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

ROK SZKOLNY 2024/2025