Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

 

40-756 Katowice

ul. Zielona 5

tel. 32 20 23 910

sekretariat@sp67.katowice.pl

KATOWICKI DIAMENT EDUKACYJNY - AKTUALIZACJA!

Uwaga rodzice uczniów, którzy w roku szkolnym 2023/24 uzyskali wysokie osiągnięcia dydaktyczne – wysoka średnia ocen na świadectwie szkolnym oraz wysokie wyniki w konkursach na szczeblu rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, zarówno w dziedzinie nauk humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz osiągnieć sportowych”.

Szkoła pragnie poinformować, że istnieje możliwość starania się o stypendium Urzędu Miasta Katowice „Katowicki Diament Edukacyjny”, które jest przyznawane przez Prezydenta Miasta Katowic dla szczególnie wyróżniających się uczniów.

Link do strony UM Katowice:

https://www.katowice.eu/dla-mieszkańca/władze-miasta/prezydent-miasta/nagrody-prezydenta/katowicki-diament-edukacyjny

Zwracamy się z prośbą o pobieranie wyłącznie aktualnego wniosku (załącznik 2 - również do pobrania poniżej) oraz wpisywanie w miejsce "Szkoła/Placówka, do której uczęszcza kandydat" nazwy placówki, a nie szkoły (tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20 w Katowicach).

 

Galeria zdjęć